เหรียญและรางวัลต่างๆ

เหรียญรางวัล
รางวัลต่างๆ
1). รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ลำดับที่ 1
2). รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ลำดับที่ 2
3). รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ลำดับที่ 3
4). รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลาง
5). รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6). รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ภาคใต้
7). รางวัลคะแนนรวมสูงสุด ภาคเหนือ
8). รางวัลพิเศษจากคณะกรรมการวิชาการกลาง