ติดต่อสอบถาม

ประสานงานทั่วไป/การเงิน/ลงทะเบียน
นางปทุมา แก้วแดง (พี่แมว)
มือถือ: 095-3535192 LineID: 0953535192
นางสาวณัฐปกรณ์ ทูลแก้วธัญธร (เฟิร์น)
มือถือ: 091-0244077 LineID: Panda-Sunny

ฝ่ายที่พักนักเรียน/ทัศนศึกษาของนักเรียน
นางสาววรัญญา รัตนวราหะ (โอม)
มือถือ: 085-5146598 LineID: ohmy19
นางสาววรพิชชา เวชวิริยกุล (ครีม)
มือถือ: 083-1636990 LineID: 0831636990

ฝ่ายยานพาหนะ
ว่าที่ร้อยตรีสถาปนา พูลล้น (ดิว)
มือถือ: 0979232158 LineID: sathapanadew1999

ฝ่ายที่พักครู/อาจารย์/กรรมการ
นางสาวสมปอง เขียวทอง (หนู)
มือถือ: 093-3256581 LineID: noanlove..love

ฝ่ายทัศนศึกษาครูอาจารย์
นายนิพิฐทภัทร ทัดหล่อ (ไกร)
มือถือ: 086-5876293 LineID: Khunkrai
นางสาวขวัญเรือน พระนาค (ขวัญ)
มือถือ: 081 8877717 LineID: ขวัญข้าว

พิธีการเปิด/ปิด
นางสาวธนวัน ม่วงดี (เรย์)
มือถือ: 064-1694156 LineID: D-ray
นางสาวสุธาทิพย์ เกิดดี (แนน) มือถือ: 089-4355832 LineID: sutatip-kerddee

ประสานงาน สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร
นายวัชระ จุ๊ยเจ็ก (อ๊อด)
มือถือ: 086-9355716 LineID: watcharajj

อำนวยการ
ผศ.ดร.สัญญา เครือหงษ์
LineID: isamsanya email: sanyak@nu.ac.th

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ โทร. 055-9653262
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 055-963112

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ตั้ง
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Phone number
055-963-262