ข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขัน TOI19 ทั้ง 6 ข้อ 2 วัน


Day1 --> Download
Day2 --> Download

Background 1

Background 2
เข้าระบบ LIVE Facebook Page
****

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยนเรศวร

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 19 (TOI19)
The 19th Thailand Olympiad in Informatics

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19
The 19th Thailand Olympiad in Informatics
จัดขึ้น ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 22-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

VDO ภาพกิจกรรมข้อมูลและข่าวประชาสัมพันธ์