โรงแรมที่พัก

>> โรงแรมสำหรับครู อาจารย์

โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก (SHA Extra Plus)>> โรงแรมสำหรับนักเรียน

โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก