การแต่งกายแต่ละวัน

>> การแต่งกายสำหรับนักเรียน
   วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 แต่งชุดนักเรียน
   วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 แต่งชุดนักเรียน
   วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 แต่งชุดเสื้อ TOI19

   
   วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 แต่งชุดนักเรียน

>> การแต่งกาย สำหรับครู อาจารย์
   วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 แต่งชุดสูภาพ **
   วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 แต่งชุดสุภาพ
   วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 แต่งชุดเสื้อ TOI19


   วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 แต่งชุดสุภาพ